Ochrona ciepła?

2009/02/23

ZANIM PRZEDSTAWIĘ KOŃCOWĄ OCENĘ – kilka słów o modernizacji sieci przesyłowej ciepła.

W naszej ocenie była to jedyna celowa inwestycja, jaką należało przeprowadzić w przemyślany sposób – tzn. taki, który umożliwiałby w przyszłości rozbudowę tej sieci wraz z rozwojem miasta i nowymi potrzebami a jednocześnie pozwalał na tanie sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Sposób projektowania takich sieci i przeprowadzania tego typu inwestycji jest typowy i przy wyborze właściwego wykonawcy nie był związany z żadnym ryzykiem. Zastanówmy się więc nad tym, jak powinna zostać przygotowana ta inwestycja? Na to oczywiście miał wpływ rzeczywisty stan tej sieci. A jaki on był? Przy stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia ( całe obszary miasta wraz z budynkami znalazły się w rękach prywatnych nabywców, zakupione głównie w celach spekulacyjnych, nadal pozostają niezamieszkałe ) istniejąca sieć była rozległa ( ponad 15km ), częściowo zmodernizowana ale w przeważającej części nieszczelna i nie zaizolowana. Jej struktura nie odpowiadała dyslokacji aktualnych odbiorców i na dodatek tylko około 60% mieszkań korzystało z dostaw producenta i dystrybutora ciepła. Do tej pory jest to naturalny monopolista w tym zakresie. Projektant nowej sieci powinien przede wszystkim zbudować nową strukturę szkieletową, zabezpieczająca możliwość podłączenia istniejących odbiorców i grup odbiorców za pośrednictwem odrębnych podsieci oraz w przyszłości dobudowywania dalszych podsieci w miarę pojawiania się nowych odbiorców. Ponadto, w celach bezpieczeństwa zasilania, struktura sieci powinna zabezpieczać w miarę możliwości zasilanie z dwóch kierunków oraz dobudowy kotłowni o innych lokalizacjach. Spełnienie tych warunków niosło bezpieczeństwo zasilania, możliwość rozwoju oraz niższe koszty na aktualnym etapie rozwoju centralnego ciepłownictwa. Jak Państwo już wiecie, mimo oszczędności z tytułu braku wycieków nośnika ciepła oraz strat ciepła na przesyłach, wskutek wadliwie przeprowadzonej inwestycji, właśnie w tym zakresie koszty wzrosły o ponad 100%. Z moich obserwacji wynika, że odtwarzano wprost niemal całą wymienianą część istniejących rurociągów na preizolowane, być może dobudowano jakieś odgałęzienia a jeden z odcinków poprowadzono wprost przez fundamenty budynku ( co na to nadzór budowlany? ). Całość była jedną wielką prowizorką, zginął przy tym człowiek a po zakończeniu PUK sprzedał prawie kilometr rur preizolowanych. Z dokumentów informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego o finansowaniu inwestycji z funduszy UE wynika, że modernizację instalacji rurociągowych projektowało nieistniejące, jak się okazało biuro projektów, firmy o siedzibie w Warszawie (nazwy celowo nie podaję). Sprawdziliśmy – to firma ochroniarska będąca właścicielem parkingu przy lotnisku OKĘCIE oraz zajmująca się ochroną i monitorowaniem innych parkingów w Warszawie. Wydaje mi się, że taka dokumentacja nigdy nie powstała a przemawiają za tym aktualne sprawozdania z działalności Pani burmistrz z których wynika, że ona dopiero powstaje na koszt Gminy i przy zaangażowaniu jej władz.

Teodor Werbowski

Reklamy

Prokurator czeka

2009/02/19

Jutro w redakcji Głosu na pytania dotyczące pomocy ofiarom przestępstw będzie czekał prokurator.
/www.gk24.pl/

Szanowny Panie Prokuratorze, nie mogę z powodu grypy przyjechać na spotkanie z Panem. Uznając inicjatywę
prokuratury za niezwykle pożyteczną proszę o poświęcenie uwagi następującym problemom: 1. odpowiedzialność osób
i instytucji za rozkradzenie mienia poradzieckiego w Kłominie koło Bornego Sulinowa, 2. wyjaśnienie sprawy
„samobójstwa bezdomnego świadka, który powiesił się w radiowozie w Bornem Sulinowie”, 3. doprowadzenie do
niewyobraŜonego zadłuŜenia miasta i gminy Borne Sulinowo i brak stosownych zawiadomień do prokuratury ze strony
obecnej pani burmistrz i radnych gminnych i powiatowych.
Sprawy te czekają na wyjaśnienie juŜ bardzo długo. Pan prokurator jest powszechnie szanowany za swoje pryncypialne
podejście do egzekwowania prawa wobec wszystkich, to moŜe przy okazji pora zająć się funkcjonowaniem prokuratury
i sądów w Szczecinku. Prawo złamano tam juŜ nie raz. Czego dowodem moŜe być wypłacenie odszkodowań przez sąd
okręgowy w Koszalinie.
Niezłą dokumentację znajdzie Pan prokurator w Internecie, m.in. na forum „Głosu Koszalińskiego” i na prywatnych stronach, po
wpisaniu w wyszukiwarce Google: Borne Sulinowo, bezprawie, prawo, afery, Kłomino, Wełnic, Werbowski, Mac, Pietkiewicz –
Chmyłkowska, blogspot, itp.
śyczę dużo zadowolenia z pracy i bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami regionu.

Taki wpis na forum oficjalnie ukazującego się dziennika jest wg. prawa, anonimowym zawiadomieniem o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dobrze, że przed wyborami 15 marca 2009 roku mieszkańcy miast i gminy Borne Sulinowo mogą się spotkać np. z prokuratorem. Szkoda, że tak daleko. Może jakieś spotkania wyjazdowe?


Samorozwiązanie problemu?

2009/02/18

Polacy z lękiem patrzą w przyszłość. Czy będą kartki? W jakich ilościach, jednorazowo będzie można kupić ziemniaki?

Zdjęcie pełne wspomnień i niepokoju!

Szczęśliwie Rząd i PO Partia poradzą sobie z kryzysem i epidemią grypy. Później będziemy płacić już tylko euro, za wszystko „jak za zboże” /polskie/. Donal Tusk powoła Rząd Na Emigracji /grunt przygotowuje od dawna P. Piskorski – d. PO – „afera mostowa”/ i wszystko jakoś wróci do normy nad Wisłą.
Gorzej będzie nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie. Tam samorząd w czasie kryzysu może doprowadzić do samorozwiązania. Tysiące mieszkańców porzucone zostaną na pastwę losu.

Może w ślady borneńskiego i szczecineckiego samorządu pójdą w stolicy?


Reporter po dialogu

2009/02/14

Dialogi z „lokalnym układem” w Bornem Sulinowie.

Reporter po dialogu z "lokalnym układem".

Samo dno

2009/02/05

Trzeba upaść na samo dno, żeby do zrujnowanego i rozkradzionego miasta – widma
wysłać bezdomnych i bezrobotnych z dziećmi.
Tak uczyniły tzw. władze samorządowe Bornego Sulinowa, zsyłając bezradnych, bezrobotnych i bezdomnych do Kłomina. Miasta – widma. To miejsce wygląda jak po wybuchu bomby atomowej…

Szkoła przetrwania w Kolonii Karnej.

Szkoła przetrwania w Kolonii Karnej.


Przeczytaj też o bezdomnym, który powiesił się w radiowozie…